رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

جمعه 29 دي ماه 1396 ساعت:
نسخه 96.09.20
IP Address: 23.22.240.119
آنلاين:684
 
دانشگاه آزاد اسلامي

اطلاعیه امتحانات نیمسال جاری(1-97-96)

 

 

        دانشجوی گرامی:

        ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات نیمسال جاری خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمایید.

·         اخذ کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تسویه کامل بدهی شهریه ترم جاری و قبلی می باشد.

·         جهت ورود به جلسه امتحان همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است.

·         ملاک تاريخ امتحانات پايان ترم تاریخ درج شده در کارت ورود به جلسه امتحان مي باشد.

 

·         اخذ کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تسویه کامل بدهی شهریه ترم جاری و قبلی می باشد.

·         جهت ورود به جلسه امتحان همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است.

·         ملاک تاريخ امتحانات پايان ترم تاریخ درج شده در کارت ورود به جلسه امتحان مي باشد.


1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.